Bratt og Ulent.

Din vedleverandør - alltid tørr ved!

Brøyting, Tørking av materialer. Saging av småskala tømmer, Div. snekkering, Vinsjing av tømmer—småskala, Sandstrøing m/traktor, Vedsalg av bjørk, furu og blandingsved, Høvling av paneler, Tømring av små hus. Sliping av motorsag kjeder / alle typer. Tredreiing.  Div. hobbyer og gavesalg.

Tjenesteliste

Innlegg: 3.4 meter lengde. 1.4 meter bredde. 1.5 meter høyde.

Ca. 3—5 uker tørketid.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

Matrialtørke

Høvleri start høsten 2010. Kulden kom for brått på. Men, skal fullføres i 2011.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

Høvleri

Skal du sage noen stokker, kløyve i mindre dimmisjoner er dette stedet for deg.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

Saging av småskala tømmer

Utfører brøyting, vinsjing, skraping, strøing, vedkløyving.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tjenesten:

Traktor