Bratt og Ulent.

Din vedleverandør - alltid tørr ved!

Å produsere paneler og lister av saget virke er en lettvindt og økonomisk form for treforedling. Logosol PH 260 planhøvler og profilerer fire sider i en operasjon. Du kan raskt og enkelt høvle fram alle tenkelige standard- og spesialprofiler. Høvelen er svært enkel å stille om. Den egner seg derfor godt for små serier.

Produktsammendrag

En forskjell mellom PH 260 og tradisjonelle flerkutterhøvler er at over- og underkutteren er opphengt i begge endene. Takket være dette blir høvelen stødig, til tross for at PH 260 har svært brede kuttere. Høvelbordet, der underkutteren og sidekutterne er lagret, er laget av kraftig støpejern. Maskinas mål og lave vekt gjør at den enkelt kan flyttes mellom forskjellige arbeidsplasser eller settes unna når den ikke brukes. Dersom høvelen ikke svarer til forventningene, kan du returnere den tilbake til oss og få pengene tilbake. Du har hele to års garanti! PH 260 er tilpasset industriell kontinuerlig drift.

Slettere kan det ikke bli

Det går ikke an å se noen forskjell mellom et bord som er høvlet med PH 260 og et som er høvlet i en industrimaskin i millionklassen. Forskjellen er bare at den dyrere høvelen er raskere. PH 260 har en nivåforskjell mellom hvert kutterslag på ca en tusendels millimeter. Slettere kan det ikke bli!

Stort utvalg av profiler

Logosol PH 260 klarer alt fra hustømmerblokker til bilderammer. Du kan velge blant et stort utvalg av standardstål, eller bestille egendesignede spesialprofiler. Både standardstål og spesialstål har gunstige priser. Hvert stål har flere bruksområder. Ved å bytte ut et eller flere stål, kan flere profiler produseres.

Klarer dype mønstre

Kutterne klarer et stort profilutstikk. Det gjør at høvelen kan skjære dype og vakre former. PH260 har en fantastisk kapasitet når det gjelder feilsaget virke. Overkutteren kan høvle ned 8 millimeter, pluss profilutstikket. Sidekutterne avvirker enda mer enn dette.

Klarar flera kuttersystem

Vid leverans är hyveln klar för dimensionshyvling, postad med HSS planhyvelstål i över- och underkuttern och 50 millimeter HSS planstål i sidokuttrarna. Sidokuttrarnas spindeldiameter på 30 millimeter gör att du kan välja bland många andra kuttersystem som finns på marknaden i dag.

Klarer flere kuttersystem

Ved leveransen er høvelen utstyrt med HSS planhøvelstål i over- og underkutteren og 50 millimeter HSS planstål i sidekutterne. Sidekutterstålene, overkutterstålene og underkutterstålene lages av et standardisert stålemne. Sidekutternes spindeldiameter på 30 millimeter gjør at du kan velge blant mange andre kuttersystem som finnes på markedet i dag.

LOGOSOL PH 260

Produktdetaljer