Bratt og Ulent.

Din vedleverandør - alltid tørr ved!

Bildegalleri

Her kommer det flere bilder etter hvert.

Bildetittel 1

Vinterens kom for brått på!

Bildetittel 2

Bildetittel 3

Såle av grovpukk, pukk, 10cm Isolasjonsmatte

Jernnett, plastikk

Bildetittel 4

Sett inn bildetekst

Bildetittel 5

Sett inn bildetekst

Bildetittel 6

Sett inn bildetekst

Bildetittel 7

Sett inn bildetekst

Bildetittel 8

Bildetittel 9

Sett inn bildetekst

Bildetittel 10

Sett inn bildetekst

Bildetittel 11

Bildetittel 12

Høvleri

Dato: 02.03.2011

#________________

Telefon: 32 06 87 33

Mobil: 90 69 35 40

E-post: post@vissebraaten.no

Sett inn bildetekst

Sett inn bildetekst

Ferdig grunnarbeider. Dekket med pressenning for våren.

Sett inn bildetekst