Bratt og Ulent.

Din vedleverandør - alltid tørr ved!

Materialtørken kan også brukes til å tørke ved. Kan tørke 2 favner ved samtidig.

Dette er en Sauno tørke—og meget effektiv. En del justeringer bør en være oppmerksom på før en går i gang å sete denne opp.

Skriv inn en beskrivelse av prosjektet, kunden eller aktiviteten. Endre bildet til ett av dine egne, for eksempel et bilde av prosjektet.

Skriv inn en beskrivelse av prosjektet, kunden eller aktiviteten. Endre bildet til ett av dine egne, for eksempel et bilde av prosjektet.

Skriv inn en beskrivelse av prosjektet, kunden eller aktiviteten. Endre bildet til ett av dine egne, for eksempel et bilde av prosjektet.

6x12 meter. Får plass til PH260 og en  SH230.

 

Det blir også flass til en del andre maskiner i denne forbindelsen.

 

Materialtørke

Prosjektnavn 4

Prosjektnavn 5

Prosjektnavn 3

Høvleri

Prosjektliste